Skip to main content

Llosa verda

UNE-EN 1338

FORMATS:

  • 40 x 40 x 10
  • ACABADO STONE TILE
  • ACABADO COLORMIX

La línia de lloses SUDS (sistema urbà de drenatge sostenible) deixa passar l’aigua de pluja afavorint amb això el subsòl. La humitat que s’emmagatzema, serveix perquè les lloses no s’escalfin en els mesos estivals, evitant que la gespa es deteriori. Aquestes condicions resulten òptimes per a una vegetació en creixement i genera un microclima millorat.

Manteniment del cercle natural de l’aigua per a zones annexes enjardinades. En comparació amb altres superfícies com l’asfalt o el formigó estampat, disminueix la temperatura en superfície, disminuint l’efecte illa de calor. Sistema econòmic de pavimentació. Transitable al flux lleuger. Gruix de 10 cm. Apte per a zones d’aparcaments, en cobertes d’edificis. Capacitat d’absorció del 100% de les aigües pluvials. Sense embassades, facilita el manteniment.

Les ranures de la base permeten la instal·lació de reg per degoteig, la reducció de danys produïts per inundacions, l’estalvi de costos per a desguàs i drenatge i la possibilitat de farciment amb pedra triturada.

Finalment, el balanç ecològic està equilibrat.