Skip to main content

Vorades Stone-tile

UNE-EN 13748-2

FORMATS:

 • 20 x 30 x 6 cm
 • 30 x 30 x 4 cm
 • 30 x 40 x 8 cm
 • 30 x 60 x 4,7 cm
 • 30 x 60 x 7,7 cm
 • 33,3 x 50 x 3 cm
 • 33,3 x 50 x 4,7 cm
 • 40 x 40 x 3,5 cm
 • 40 x 40 x 5,2 cm
 • 40 x 60 x 4 / 4,7 cm
 • 40 x 60 x 7,7 cm

Formatos especiales corte:

 • 10 x 40 x 3,5 cm
 • 10 x 40 x 5,2 cm
 • 20 x 40 x 3,5 cm
 • 20 x 40 x 4 / 4,7 / 5,2 cm
 • RODAPIE 7 cm alto

Stone-Tile és una pedra reconstruïda antilliscant per a ús exterior, d’igual aparença a la llosa de pedra natural, però amb millors resultats finals quant a resistència, absorció i erosió, gràcies a les condicions del ciment blanc, àrids silicis i granits utilitzats en la seva fabricació, la qual cosa també permet la inalterabilitat davant agents atmosfèrics.

La seva textura antilliscant, s’obté gràcies al granallat mecànic al qual se sotmet el material, aquest, permet que els àrids quedin a la vista i fa que el material ofereixi un aspecte similar a les lloses naturals buixardades.

Incorpora tractament DuroBrill, el qual, redueix l’absorció i millora la protecció contra les taques.

Es fabrica en diversos formats, així com en peces especials com escales, fioles de piscina, escopidors, llindars, ampits, etc. Es poden trobar múltiples aplicacions, tant per a la pavimentació d’espais urbans com particulars: terrasses, jardins, porxos, piscines. I també, de manera destacable, per a aplacats de façanes amb ancoratges.