Skip to main content

Vorada vibrohermètica

UNE-EN 1340

FORMATS:

  • 40x30x8 cm
  • 100x40x15 cm
  • 50x25x15 cm
  • 50x20x15/11 cm
  • 50x20x15 cm
  • 50x22x20 cm
  • 50x23x7 cm

Paviments Lloseta ha incorporat una nova gamma de vorades d’alta resistència amb una sèrie de millores, com per exemple: separador en un lateral, ranurat en la base, per a augmentar l’adherència de la peça i una gran hermeticitat de la cara vista.

Disposam d’una completa varietat de formats per a satisfer totes les necessitats en urbanització.A més, existeix una línia de vorades especials amb possibilitat d’acabats Cmix i Stone Tile (buixardat) per a anar en consonància amb el paviment.