Skip to main content

Vorada Bàsica

UNE-EN 1340

Paviments Lloseta ha incorporat una nova gamma de vorades d’alta resistència amb una sèrie de millores, com per exemple: separador en un lateral, ranurat en la base, per a augmentar l’adherència de la peça i una gran hermeticitat de la cara vista.Disposam d’una completa varietat de formats per a satisfer totes les necessitats en urbanització.A més, existeix una línia de vorades especials amb possibilitat d’acabats Cmix i Stone Tile (buixardat) per a anar en consonància amb el paviment.