Skip to main content

DUROMARÈS INTERIOR

UNE-EN 1339

FORMATS:

  • 33,3 x 50 x 3 cm
  • 30 x 60 x 4,7 cm
  • 40 x 60 x 4 cm
  • 40 x 60 x 4,7 cm

Per a interiors, es subministra amb un acabat especial, envellit, que deixa la superfície lleugerament polida i amb un tacte més suau. També s’ha tengut en especial consideració, la reducció de l’absorció de la cara vista (la base d’additius en massa i tractament Durobrill amb resines especials incolores que no alteren l’aspecte natural de la pedra), aconseguint així, una absorció molt baixa.

La seva qualitat aporta solucions d’alt contingut estètic, aconseguint un ambient càlid i confortable. A diferència d’altres materials podem fabricar tot tipus de complements com per exemple: fioles, graons i peces especials.