Skip to main content

Llamborda Nexus

UNE-EN 1338

FORMATS:

  • 10 x 20 x 8
  • 10 x 20 x 10
  • 15 x 22’5 x 10 (Silent) (B)*solo
  • 20 x 30 x 10 (Silent) (B)*solo
  • 20 x 30 x 12 (Silent) (B)*solo

La llamborda autoblocant desenvolupada per Paviments Lloseta, està pensada, especialment, per al seu ús en zones d’alt trànsit, ús industrial, zones portuàries, aeroportuàries i de grans necessitats de càrrega. El disseny de les guies d’ancoratge i el ranurat de la base, conjuntament amb un bon emplenat de les juntes, fa de la llamborda un paviment autoblocant, encaixant els uns amb els altres i evitant desplaçaments. Disposem d’una peça de rematada per a evitar talls en els límits de la calçada, per al format 20 x 30 x 12 i 15 × 22,5 × 10.

Aquesta llamborda, a causa de les altes exigències del seu àmbit de treball, està fabricada amb un formigó especial d’alta resistència, que aconsegueix uns valors sobre la Norma Europea UNE EN 1338. Pot fabricar-se en diversos formats.

La llamborda està disponible en acabat SILENT, el qual, gràcies a la seva estudiada superfície, permet una reducció significativa del soroll de rodadura. Disposem d’assajos comparatius realitzats in situ per laboratori certificat, on el mesurament del soroll de rodadura, al pas d’un cotxe a 50 km/h, passa de 80,2 dBA, amb llamborda normal, fins a 69,9 dBA, amb llamborda SILENT.