Skip to main content

LINGOT

UNE-EN 13748-2

FORMATS:

  • 20 x 80 x 8
  • 10 x 30 x 8

Paviments Lloseta ha implantat una nova línia de producció, amb la més avançada tecnologia en premsa de vibro-compactació, caracteritzada per una gran hermeticitat de la cara vista i possibilitat de barrejades de colors en una mateixa peça (Sistema de barrejat Cmix).

Disposem d’aquest nou format en tipus lingot, idoni tant per a zones privades com en àrees públiques.

A més, les peces es poden sotmetre a la nostra nova línia d’acabats, on poden adoptar un procés d’acabats, ja siguin granallats o poliments superficials, obtenint acabats molt diversos.

Totes la peces porten el tractament protector Durobrill.