Skip to main content

BITEXTURA

UNE-EN 13748-2

FORMATS:

  • 40 x 40 x 3,5 cm con muesa de 5 x 5 cm
  • 20 x 20 x  3,2 cm

És un tipus de rajola antilliscant, de ciment hidràulica, econòmica i especialment indicada per a voreres i marcatge de passos per als vianants.

Es caracteritza pel seu gran drenatge gràcies als seus acanalats i resistència a l’abrasió.

Es fabrica en gruixos de 3,2 i 5 cm i ofereix diverses possibilitats de disseny i color. La seva col·locació també és recomanada en accessos per als vianants, per a minusvàlids i rampes per a vehicles.