Skip to main content

Paviment flotant

És un sistema de col·locació que permet, mitjançant PLOTS regulables en altura i pendent, crear una cambra d’aïllament, mantenir un sòl sec i canalitzar instal·lacions a baix del paviment, facilitant així, el drenatge de l’aigua per la part inferior i les tasques de reparació i manteniment.

En cas necessari els paviments es poden fabricar amb armadura. És òptim per a cobertes, solariums…