Skip to main content

Beurada / Sorres / Polimèriques:

Beurada acolorida auto nivellant, amb gran poder adhesiu per a terratzo interior, amb la qual, es dóna una sensació de terratzo continu.

Sorra polimèrica per a rejuntada de llambordes i rajoles d’exterior.

Permanència en les juntes

Inhibeix la formació de mala herba

Resistent a formigues i insectes

Aplicació en sec i endureix quan s’humiteja

Estabiliza la llamborda i roman flexible